Produkty

INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIER RAMKOWYCH

Ramkę siatkową należy mierzyć od wnętrza pomieszczenia w otwartym oknie.

1. Okna niezlicowane i półzlicowane

Zmierzyć wymiar światła ramy okiennej (wysokość i szerokość).
Uwaga! Pomiaru należy dokonać w 3 miejscach (na skrajach i w środku) i, jeśli wyniki są różne, podać najmniejszy ze zmierzonych wymiarów.

 

2. Okna zlicowane

Pomiar wykonać tak jak w punkcie 1, ale na zamówieniu dopisać uwagę: „Rygle przymocować z drugiej strony”. Typowe mocowane ramki moskitiery nie jest możliwe ze względu na zlicowany profil skrzydła okiennego, który wypycha ramkę na zewnątrz.

3. Okna drewniane

Pomiar wykonać tak jak w punkcie 1.
Okna drewniane najczęściej wyposażone są w aluminiowe okapniki umieszczone w ramie okna uniemożliwiające ryglowanie ramki na dolnym profilu. W przypadku takich okien należy dopisać na zamówieniu uwagę: „Bez rygli na dolnym profilu”.

 

Uwagi ogólne

Każdorazowo w trakcie pomiaru sprawdzić, przykładając próbkę ramki do okna, czy przy obranym sposobie montażu nie nastąpi „kolizja” między zamkniętym skrzydłem okiennym a profilem ramki, ryglem (szczególnie w oknach licowanych) lub siatką i, jeśli to konieczne, skorygować odpowiednio pomiar.

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.