Produkty

CZYM JEST „CIEPŁA RAMKA”?

Na krawędziach szyb zespolonych, pomiędzy pojedynczymi szybami znajdują się specjalne profile – „ramki dystansowe”. W ten sposób powstaje między szybami przestrzeń wypełniona gazem szlachetnym lub powietrzem, stanowiąca podstawę funkcji termoizolacyjnej okna. Wskutek użycia ramek dystansowych powstaje liniowy mostek cieplny o istotnej długości: przez profile metalowe ciepło przenika prawie bez przeszkód na zewnątrz i to na obwodzie całego okna w strefie połączenia szyby z ramą. Ten efekt wywiera nie tylko negatywny skutek na bilans cieplny budynku, lecz prowadzi także do schłodzenia temperatury powierzchni szyby wewnątrz pomieszczenia przy jej krawędzi. Gdy temperatura powierzchni szkła spada poniżej określonej temperatury tzw. punktu rosy, w tym miejscu tworzą się skropliny – pogorszenie komfortu i higieny jest często zgłaszane przez użytkowników. Obok aspektu szkodliwości dla zdrowia mieszkańców w przypadku występowania skroplin przez dłuższy czas może dojść do uszkodzenia ramy okna.

 

 

Skropliny powstają na oknach przy niskich temperaturach na krawędziach oszklenia. Przez zastosowanie SGG SWISSPACER wyraźnie redukuje się ryzyko wyroszenia w porównaniu z aluminiowymi profilami dystansowymi. W przypadku okien drewnianych, przy zastosowaniu aluminiowych profili dystansowych występuje wyroszenie w tych samych warunkach temperaturowych już od temperatury zewnętrznej -1 °C. W razie zastosowania SGG SWISSPACER V dopiero od temperatury zewnętrznej -10 °C.

SGG SWISSPACER jest profilem dystansowym zoptymalizowanym termicznie z materiału organicznego wzmocnionego włóknami szklanymi o świetnych właściwościach izolacyjnych. Ekstremalnie cienkie folie metalowe z aluminium lub metali szlachetnych gwarantują zarówno szczelność wobec gazów wypełniających, jak i pary wodnej oraz świetne przyleganie wszystkich uszczelniaczy. Ramka SGG SWISSPACER jest odporna mechanicznie i termicznie na stałą temperaturę do 100 °C.

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.