Produkty

NAWIEWNIKI ŚCIENNE

Nawiewniki ścienne są alternatywą dla nawiewników okiennych. Można je montować zarówno w przepuście ściennym jak i na kasecie rolet. Wraz z dodatkowymi akcesoriami zapewnia bardzo wysoką izolacyjność akustyczną wśród wszystkich nawiewników higrosterowanych. Nawiewniki ścienne są idealnym rozwiązaniem dla budynków nowych jak i poddawanych modernizacji.

Oferowane przez nas nawiewniki ścienne są sterowane automatycznie. W nawiewnikach higrosterowanych strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

ZASADA DZIAŁANIA NAWIEWNIKÓW ŚCIENNYCH

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.