Produkty

NAWIEWNIKI OKIENNE

 Powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia ulega zanieczyszczeniu i zawilgoceniu pod wpływem zachodzących procesów, takich jak: oddychanie, gotowanie, suszenie, pranie, kąpiel. Z każdym rokiem zwiększa się liczba użytkowników nowoczesnych okien, które charakteryzują się dużą szczelnością. Wysoki współczynnik dźwiękoszczelności jest jak najbardziej pożądany, natomiast brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz naraża użytkowników na:

Każdy z wyżej wymienionych czynników nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców, którzy mogą odczuwać zmęczenie, ból i zawroty głowy; podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, podrażnienia skóry, uczulenia, alergie.

Nawiewnik jest prostym elementem montowanym w oknie, dzięki któremu nawet przy szczelnie zamkniętych oknach uzyskamy odpowiedni napływ świeżego powietrza do wewnątrz pomieszczenia. Umożliwia skuteczną wymianę zanieczyszczonego powietrza na świeże dostarczone z zewnątrz. Powietrze wpadające przez nawiewniki w pokojach przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka), którymi jest usuwane na zewnątrz.

Nawiewnik składa się z dwóch części: wewnętrznej (regulatora), która odpowiada za sterowanie ilością nawiewanego powietrza oraz zewnętrznej – okapu (czerpni), który chroni przed deszczem i owadami a w przypadku nawiewników akustycznych ograniczają ilość dB.

Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków panujących w miejscu jego przeznaczenia. Dostępne na rynku produkty różnią się m. in. zasadą działania. Wyróżniamy nawiewniki higrosterowane, ciśnieniowe oraz sterowane ręczne.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAMONTOWANIA NAWIEWNIKÓW

  • Brak możliwości wykroplenia się pary wodnej na oknach i nadprożach – w efekcie brak pleśni i grzyba;
  • Niskie koszty energii cieplnej w porównaniu do normalnego otwierania lub uchylania okien i ich rozszczelnienia (szczególnie przy zastosowaniu nawiewników automatycznych);
  • Komfort cieplny w pomieszczeniach – brak uczucia „przeciągu” po dolnych partiach ciała (jak przy uchylonych oknach)
  • Nowoczesny, automatyczny i trwały system wentylacji;
  • W porównaniu do całej kwoty za coroczne usuwanie grzybów ze ścian, jednorazowy wydatek za nawiewniki nie jest wysoki i spłaca się po 2 latach użytkowania elementów.
  • W przypadku nawiewników higrosterowanych – automatyczne działanie całego systemu wentylacji naturalnej (nie musimy już interesować się czy nawiewnik jest otwarty czy zamknięty).

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.