Produkty

INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIER RAMOWYCH

Montaż ramki siatkowej powinien odbywać się od wnętrza pomieszczenia w otwartym oknie.

Podstawowe etapy montażu:

  1. Rozpakować siatkę i obrócić wszystkie rygle w kierunku środka ramki.
  2. Chwycić za dwa przeciwległe rygle (zalecane środkowe rygle na profilach pionowych) i wystawić ramkę na zewnątrz okna.
  3. Docisnąć ramkę do ramy okna i przekręcić obydwa trzymane rygle na zewnątrz ramki, tak aby ramka nie mogła wypaść z okna.
  4. Ocenić czy rygle odpowiednio mocują ramkę, jeśli nie to wyjąć ramkę, dogiąć odpowiednio wszystkie rygle i ponownie przymocować ramkę.
  5. Przekręcić pozostałe rygle na zewnątrz ramki.
  6. Ostrożnie zamknąć skrzydło okienne, sprawdzając czy nie występuje „kolizja” między zamontowaną ramką a oknem i czy pasowanie ramki zapewnia odpowiednią szczelność.

Nie ma potrzeby demontażu ramki na okres zimowy ze względu na działanie warunków atmosferycznych, jednak demontaż jest zalecany w celu uniknięcia niepotrzebnego brudzenia ramki i okna.

Siatka nie jest zamocowana do profilu na stałe, ale wciśnięta elastycznym wężykiem i w przypadku jej wypchnięcia z profilu nie ulegnie ona zniszczeniu, a jedynie wysunie się, należy wtedy ponownie docisnąć wężyk.

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.