Produkty

INSTRUKCJA MONTAŻU PARAPETÓW OKIENNYCH WEWNĘTRZNYCH

Wymiary parapetu powinny spełniać następujące warunki:

Kolejność prac przy obsadzaniu parapetu

Wymagania dotyczące materiałów

Stosowane do montażu i uszczelniania środki i materiały muszą posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.