Produkty

INSTRUKCJA MONTAŻU PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Przystępując do montażu parapetów aluminiowych należy uwzględnić następujące wskazówki:

1.    Parapet powinien wystawać 30-40 mm poza gotową fasadę.
2.    Parapety o długości całkowitej powyżej 3 m należy podzielić na pół i połączyć przy pomocy złącza stykowego, tzw. łącznika elastycznego gumowego typu H. Wbudowując złącze stykowe należy uwzględnić ok. 4 mm obustronny luz jako szczelinę dylatacyjną.
3.    Rozszerzalność liniowa profilu parapetu aluminiowego przy różnicy temperatur 50 st.C wynosi 1,2 mm/1 mb długości.
4.    Jeżeli zakończenia aluminiowe lub plastykowe mają zostać zatynkowane, ich powierzchnie czołowe należy pokryć silikonem gdyż zapobiega to pękaniu tynku.
5.    Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu należy zachować pięciostopniowy ukos.
6.    Samoprzylepną folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu. Duże resztki zaprawy lub tynku muszą zostać usunięte z powierzchni chronionych folią.

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.