Produkty

ROSZENIE SIĘ SZYB ZESPOLONYCH 

Występowanie rosy na powierzchniach szyb zespolonych, przylegających do pomieszczenia zachodzi wówczas, gdy na powierzchni szyby nastąpi przekroczenie tzw. ,,punktu rosy’’. Z przekroczeniem „punktu rosy” mamy do czynienia wtedy, gdy powietrze o dużej ilości wilgoci zetknie się z chłodnym elementem. Zjawisko to obserwujemy czasem na przedmiotach wyjętych z lodówki, które chwile po wyjęciu potrafią pokryć się rosą. Analogicznie rzecz się ma z szybami zespolonymi. Na powierzchni szyby w czasie mroźnych dni czasami pojawia się zaparowanie. Wynika to z faktu, że szyba jest najchłodniejszym elementem konstrukcyjnym w pomieszczeniu i przy jednoczesnej słabej wymianie powietrza w tym pomieszczeniu, wilgoć skrapla się na tym elemencie. Dla przeciwdziałania temu zjawisku grzejniki centralnego ogrzewania umieszcza się pod oknem, aby ciepłe powietrze unosząc się od grzejnika ogrzewało i osuszało szybę.
Bardzo duże znaczenie w redukcji zjawiska zaparowania szyb od strony pomieszczenia ma współczynnik izolacyjności ,,U” zastosowanej szyby zespolonej. Im ten współczynnik jest niższy, tym szanse na zaparowanie szyby są mniejsze. Szyba o dobrej izolacyjności, czyli o niskim współczynniku ,,U” gwarantuje wyższą temperaturę szyby wewnętrznej w oknie, a co za tym idzie przekroczenie „punktu rosy” jest mniej prawdopodobne. Jednakże przy wadliwie działającej wentylacji pomieszczenia nawet najlepsza szyba będzie pokrywała się rosą. Należy więc pamiętać, że występowanie zaparowania na wewnętrznej stronie okna jest zawsze sygnałem ostrzegawczym mówiącym o tym, że pomieszczenie jest zbyt słabo wentylowane i istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się w przyszłości pleśni we wnękach okiennych, czy też na ścianach za meblami.

 

E-MAIL

biuro@roletyokienne.pl
agnieszka@roletyokienne.pl
TELEFON

+48 748 513 158
+48 748 533 554
+48 746 622 974
ADRES

toma s.c.
ul. Folwarczna 5
58-100 Świdnica
Copyright © 2019 TOMA S.C.